Thai English

Home / News & event

  • ข่าวสารความเคลื่อนไหว

    ทางห้างฯ มีความชำนาญในการผลิตฝาปิดขวดทุกประเภทไม่ว่าเป็นฝาอะลูมิเนียม, เกลียวบิดขวด, ฝาปิดขวดยาฉีด, ฝา FLIP-OFF ฝาเกลียวเหล็กม้วนขอบ, ฝาปิดขวดแยม (RTO 63 mm.), ฝาปิดขวดซอส (MTO 30 mm.), ตลับยาหม่อง, ตลับลูกกวาด รวมถึง การพิมพ์สี หรือ เคลีอบแลคเกอร์ บนแผ่นเหล็ก และแผ่นอะลูมิเนียม สำหรับอาหารกระป๋องต่างๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี